För utställare.

Vår publik har ett stort intresse och nyfikenhet runt mat och dryck. Många av våra tidigare utställare vittnar om det stora intresset publiken på våra mässor har att faktiskt prata, fråga och lära sig mera. Vi lägger mycket energi på att skapa förutsättningar för möten och samtal mellan utställare och gäster. Vi är måna om att det ska vara ett bra flöde i lokalen och att gäster och utställare lätt ska få kontakt vid respektive monter.

Vi har sedan 2016 arrangerat olika mässor, alla med den gemensamma nämnaren smakupplevelser med utgångspunkt i olika ädla drycker. Vi har samarbetat med utställare som är väldigt små parallellt med utställare som är väldigt stora. Den mixen är en framgångsfaktor, vilket även vår strävan att attrahera både lokala såväl som mer långväga utställare samtidigt.

Utöver rena dryckesutställare har vi även en strävan att erbjuda olika delikatesser som ska komplimentera dryckerna, allt för att öka mervärdet för våra gäster. Ta tillfället i akt och hitta nya spännande smakkombinationer!

Något som gör oss unika

När det kommer till dryckesmässor är vi unika med att vi inte tar betalt för monterplats. Det är alltid gratis att ställa ut hos oss.